2021_Distinta Base Kit Sollevamento RapidLoo Pro Singolo (Metal Kit)