2021_Distinta Base Kit Sollevamento RapidLoo Pro Singolo (Strap Kit)